Feestelijke start met nieuwe buurt- en stadsbussen op 3 Juli 2018 te Veendam. 

Alle buurt en stadsbussen in Groningen en Drenthe horen sinds 9 april bij Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Om dit te vieren zijn op 3 juli jl. in Veendam de nieuwe bussen officieel gepresenteerd. Dit onder toeziend oog van de besturen van alle buurtbusorganisaties en de chauffeurs van de buurtbus Westerwolde, de stadsbussen Veendam en de stadsbus Hoogezand-Sappemeer. Alle bussen zijn ruim en hebben een lage instap en voldoen aan de Europese emissiestandaard. Dit type buurtbus rijdt nu in heel Groningen en Drenthe.

Ondenkbaar zonder enthousiaste en vrijwillige inzet chauffeurs

Marco Bentz van den Berg (voorzitter van het 'groot buurtbusoverleg') gaf een inkijk in de geschiedenis van de buurtbussen. Bijvoorbeeld buurtbus Westerwolde die, al bijna 40 jaar terug, van start ging als onderdeel van busmaatschappij GADO. Hij benadrukt verder dat een goede samenwerking en afstemming met de grote busmaatschappijen van belang is. Zodat er voor inwoners en bezoekers een goed busnetwerk ontstaat. Publiek Vervoer, de buurtbussen en het OV-bureau Groningen Drenthe werken er samen aan om deze gewenste afstemming te realiseren.  

Harald Bouman (voorzitter Bestuur Publiek Vervoer Groningen Drenthe en wethouder gemeente Eemsmond) richtte zijn aandacht speciaal op de chauffeurs. Zonder de enthousiaste en vrijwillige inzet van de chauffeurs zijn de buurt- en stadsbussen immers ondenkbaar. Hij pleitte voor een betere afstemming tussen alle vervoersstromen en voor integratie van de verschillende kleinschalige vervoersystemen. Met als doel de mobiliteit en bereikbaarheid in de regio's te verbeteren.

In gesprek met...

Publiek Vervoer wil graag met de buurt- en stadsbussen het vervoer door vrijwilligers verder ontwikkelen. Daarvoor is op 3 juli jl. het gesprek gestart en dit wordt na de zomervakantie voortgezet in Noord en West-Groningen en in Drenthe. In deze regio's rijden namelijk ook buurt- en stadsbussen. Kernvragen van het gesprek met de chauffeurs zijn:

  • Wat vind je leuk?

  • Wat mis je?

  • Als alles kan, wat wens je dan? 

 In Veendam bleek dat het contact met de passagiers en de reizigerstevredenheid het allerbelangrijkste zijn voor de chauffeurs. Op het gebied van service is naar hun mening nog wat te verbeteren: meer promotie door de gemeente, meer afstemming tussen beroeps- en vrijwilligersorganisaties en een eenduidige  kaartverkoop en tariefstelling voor de verschillende vormen van vervoer. En actueel: de toiletvoorziening langs sommige routes kan beter.