De geschiedenis: In het najaar van 2017 heeft de Buurtbusvereniging Oostermoer haar 25 jarig jubileum gevierd.

In 1992 is de Buurtbusvereninging Oostermoer door enkele initiatiefnemers opgericht omdat de toenmalige GADO Busonderneming uit economisch oogpunt haar busdienst staakte door onze dorpen. Om de inwoners in dit gebied toch van een soort openbaarvervoer te blijven voorzien is zij opgericht met als doel op gezette tijden van maandag t/m zaterdag volgens een vast rijschema een Buurtbus vanaf Gieten - Gieterveen - Gasselternijveen - Drouwenerveen - Drouwenermond naar Stadskanaal en andersom te laten rijden. Deze buurtbus werd en wordt bemenst door een ploeg enthousiaste vrijwilligers. De buurtbus werd tot nu toe gefaciliteerd door het OV-Bureau Groningen/Drenthe en een door hen aangewezen vervoerder. 

In de begin jaren werd er veelvuldig gebruik gemaakt van de Buurtbus voor het vervoeren van passagiers en schoolvervoer. In de jaren die daarna kwamen is het aanbod van passagiers gaandeweg sterk teruggelopen dat deels te wijten is aan de veranderde samenleving. Het eigen auto bezit breidde zich sterk uit zodat mensen minder afhankelijk worden van het openbaarvervoer en de voorkeur geven aan de eigen auto.  Toch is in al die jaren de Buurtbus blijven rijden, nu meer voor diegenen die niet in het bezit zijn van een rijbewijs of anderszins en zich toch willen verplaatsen. 

Momenteel (2018) heeft onze Buurtbusvereniging de beschikking over zo'n 25 vrijwilligers die van maandag t/m zaterdag de buurtbus bemensen om u als passagier van dienst te zijn. Een enkele reis, ongeacht waar u instapt, kost €2,00 en een maandkaart kost €40,00. Daarnaast verzorgd de Buurtbus het schoolvervoer voor de kinderen in Nieuwediep die in Gieterveen naar school gaan. 

De geschiedenis herhaalt zich: Medio december 2017 heeft het OV-Bureau Groningen/Drenthe uit bezuinigingsoverwegingen de Q-Buzz streekbuslijn 73 deels opgeheven. Deze reed van Gieten via Gasselte - Gasselternijveenschemond naar Stadskanaal en verder naar Emmen. Het was de dorpscoöperatie "De Brug" uit Gasselternijveen die contact zocht met onze Buurtbusvereniging met het verzoek de route van de Buurtbus te verleggen door de Vaart in Gasselternijveen om via Gasselternijveenschemond naar Stadskanaal te rijden, dit omdat er klachten kwamen met name van oudere inwoners die geen mogelijkheid meer hadden in hun nabijheid gebruik te maken van het openbaarvervoer. De loopafstand naar een bushalte van de Qliner aan de Ir. W.I.C van Veelenweg is voor hen te ver. Na intern overleg met het OV-Bureau Groningen/Drenthe en Publiek Vervoer hebben wij gemeend aan dit verzoek gehoor te moeten geven. 

Oplossing: De Buurtbus moet rijden waar vraag is. In Drouwenermond ontbreekt sinds lange tijd helaas een passagiersaanbod zodat het bestuur gemeend heeft om in overleg met het OV-Bureau Groningen/Drenthe en Publiek Vervoer met ingang van 9 april 2018 voortaan via De Vaart in Gasselternijveen door Drouwenerveen en door Gasselternijveenschemond naar Stadskanaal te rijden en Drouwenermond in de route te laten vervallen. Een bijkomend voordeel is dat de passagiers nu ook de mogelijkheid krijgen om bij de halte Gasselterbrug in Stadskanaal uit te stappen wanneer zij in het Refaja Ziekenhuis moeten zijn dat op loopafstand ligt. 

Publiek Vervoer: Tevens worden alle Buurtbusverenigingen in Groningen en Drenthe op 9 april a.s. ondergebracht bij de nieuwe organisatie Publiek Vervoer die al het kleinschalig openbaar vervoer in de regio gaat beheren.  Door een nieuwe aanbesteding kleinschalig openbaarvervoer wordt o.a. onze Buurtbus ondergebracht bij een nieuwe vervoerder, Connexxion. 

Verwachting: Om dit verhaal tot een succes te maken zijn wij mede afhankelijk van u als passagier. Gezien de vraag naar een alternatief openbaarvervoer in Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond spreken wij de verwachting uit dat u regelmatig gebruik zult gaan maken van onze diensten. 

Nieuwe dienstregeling en route ingaande 9 april 2018 zie hier onder: